» STÄNG FÖNSTER »
Skillnad mellan APU, APL och LIA
APU betyder arbetsplatsförlagd utbildning och innebär att delar av den yrkesförberedande utbildningen sker på en arbetsplats. Enligt nuvarande bestämmelser ska minst 15% eller 15 veckor av undervisningstiden på gymnasieprogram med yrkesämnen utgöras av arbetsplatsförlagd utbildning.
APL är ett begrepp som TYA infört inom transportbranschen och som betyder arbetsplatslärande. APL ska täcka arbetsplatslärande i transportbranschen, grundutbildning eller fortbildning, som genomförs av utbildade handledare och instruktörer och där cirka 30% av grundutbildningen bedrivs i företag. När det gäller gymnasieskolans inriktning transport ska man sätta likhetstecken mellan APU och APL. APL är TYAs benämning på förlängd APU.
LIA betyder lärande i arbete och är en försöksverksamhet i gymnasieskolan. Den innebär att en elev på ett yrkesinriktat program får utbildning som genomförs på en arbetsplats.
I huvudsak innebär försöksverksamheten att eleverna får utbildning i yrkesämnen motsvarande 700 poäng under minst 30 veckor (30%) förlagd till en arbetsplats. För LIA finns en kursplan om totalt 700 poäng som ska ersätta yrkeskurser av motsvarande omfattning och fastställts av Skolverket.

TYA anser att LIA är en intressant försöksverksamhet, men att nuvarande regelverk inte passar för inriktning transport, då man inom LIA inte kan använda sig av fastställda kursplaner vilket TYA förespråkar.
Ungdomsutbildning
 
I gymnasieskolans transporttekniska utbildning ska minst 15% av utbildningen förläggas som arbetsplatsförlagd utbildning, APU.
TYA stödjer företag och skolor som vill genomföra en förlängd och förstärkt arbetsplatsförlagd utbildning på cirka 30%.

Skolan är ansvarig för handledarutbildning för så kallade APU-elever. TYA erbjuder särskild handledarutbildning och instruktörsutbildning, utöver skolans utbildning, då företag och skola genomför en fördjupad samverkan i form av arbetsplatslärande.


Ett problem vid Erikslundsgymnasiet i Borlänge, som vid många andra gymnasieskolor, har varit att klyftan mellan skola och näringsliv vuxit sig djup. Åkerierna har inte vetat vad som sker innanför skolans väggar och tvärtom. Så när Björn Johansson, regional projektledare på TYA, presenterade tankarna bakom arbetsplatslärande blev Marcus Hjelm, rektor vid Erikslundsgymnasiet, intresserad.

Arbetsmarknadsutbildning
 
I dagens arbetsmarknadsutbildning - inom yrkesförarområdet - förekommer i huvudsak inget arbetsplatslärande. Rekommenderad utbildningstid är cirka 20 veckor för att bli yrkesförare, varav cirka 30% eller cirka 6 veckor av utbildningstiden på sikt bör bedrivas som arbetsplatslärande.
www.ams.se

 
 
 
APL som grundutbildning
För handledare och instruktörer
Informationsmaterial
Vem besvarar frågor
 
APL - i samverkan med